Wat zijn de tarieven?

Intake of inzichtsessie*                                          Gratis

Consult (per uur)                                                    €75,00                        

Verlenging per 20 minuten                                    €20,00

Blok van 3 consulten*                                             €210,00

* Tijdens een inzichtsessie mag je een half uur lang gratis ervaren wat counselling voor jou doet. Vrijblijvend, maximaal 1 sessie per persoon. 

Tarieven voor bedrijven op aanvraag

Pakketten*:

Jongeren: Hulp bij schoolgaan, angst bij toetsen of presentaties. Regulier pakket: Is je kind plots erg nerveus voor toetsen, een spreekbeurt of presentatie, of durft het zijn of haar eigen mening niet meer te geven? Maak gebruik van mijn expertise en zorg dat deze stress bij je kind niet groter wordt! Folder hier openen. 

Jongeren: Hulp bij stress tijdens schoolgaan, stress bij toetsen of presentaties. Lagere begeleiding: Begeleiding gedurende 3 à 4 maanden/ 10 afspraken bij al langer aanwezige angsten voor toetsen en presentaties, of in combinatie met verzuim waarbij schoolangst een rol speelt. Folder hier openen. 

Sterk in de brugklas-programma: Wil je voor jouw kind een soepele overstap naar de brugklas? Waarbij het leert te vertrouwen op zichzelf en deze stap zonder te grote angsten durft te maken? Maak gebruik van mijn expertise. Folder hier openen. 

Volwassenen/ jong volwassenen: Pakket burn-out, Folder hier openen. 

Vraag bij burn-out klachten bij je werkgever naar een tegemoetkoming in de kosten. Vraag bij je zorgverzekeraar naar vergoedingen bij counselling of psychosociaal therapie. 

Volwassenen/ jong volwassenen: Acceptance & Commitment Therapy. Een programma waarbij je leert minder te piekeren en bewuster in het nu te leven. Tijdens 8 tot 16 weken volg je een intensieve training en krijg je tussendoor opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan en leer je anders naar je eigen gedachten, emoties en gedachten te kijken. Hierdoor kan je beter ontspannen. Folder hier openen. 

* Elk pakket wordt aangepast waar nodig. Begeleiding is altijd op maat. 

Op locatie (in overleg):

Consult (per uur)                                                    €85,00 exclusief km.

Km vergoeding                                                       €0,23 per kilometer

Eventuele parkeerkosten worden 

doorberekent.


Afspraak korter dan 24 uur vooraf afgezegd     €35,00

Niet nagekomen afspraken                                 €35,00

Wat houdt een blok van 3 consulten* in?

Met een blok van 3 consulten heb je korting (€15,00) op de consultprijs, en krijg je tussentijds gratis ondersteuning via een overeengekomen medium zoals bijvoorbeeld whatsapp, mail, (beeld)bellen, of welke jij anders prettig vindt.. Deze ondersteuning bestaat uit toegestuurde oefeningen, tussentijds overleg en opdrachten die passen bij jouw hulpvraag. Deze prijs geldt bij betaling vooraf. Dit blok is geschikt als je denkt dat een klein steuntje al genoeg is om verder te kunnen. 

Wat houdt een intake in?

De intake is een kennismaking, en we bespreken in het kort waarom je begeleiding wil. Zo kan jij zien of het goed voelt voor jou om met mij in zee te gaan, en ik kijk of ik inderdaad de persoon ben die jou kan helpen. Past jouw vraag niet binnen mijn vakgebied, dan help ik je op weg naar een collega die jou wel kan begeleiden. 

Wat is een inzichtsessie?

Een inzichtsessie is een afspraak van een half uur, waarin jij kan ervaren hoe counselling werkt. Jij bepaalt zelf waar je het over wil hebben. Na deze afspraak hebben we na een week nog even contact, en beslis je of je een consult wil boeken of niet. Een inzichtsessie is vrijblijvend, je zit nergens aan vast, zie het als een kennismaking met mij, de praktijk en mijn manier van werken. Maximaal één sessie per persoon. 

Hoe kom ik in contact?

Mail:      info@lichterhartcounselling.nl

Mobiel:  06-41184424 (bellen of appen) 

Waar is de praktijk gevestigd?

De praktijk is gevestigd aan de Tankenberg in Capelle aan den IJssel. 

Voor minder valide cliënten: De lift kan 1 of 2 verdieping overbruggen, daarna zijn er nog 7 traptreden op, of af te lopen. 

In overleg is een andere locatie mogelijk, zoals bijvoorbeeld aan huis. 

Zijn uw woonomstandigheden hiervoor niet geschikt, dan worden evt extra kosten voor het huren van een accommodatie doorberekend. 

Ik wil mijn afspraak wijzigen

Afspraken wijzigen: Uiterlijk 1 werkdag vooraf wijzigen of afzeggen (24 uur exclusief feest- of weekenddagen). 

Zijn afspraken buiten, thuis of ergens anders mogelijk?

Eventuele consulten op locatie zijn mogelijk, bijvoorbeeld aan huis. Mits vooraf overlegd over locatie en tijdstip. Het aantal gereden kilometers hiervoor worden berekent van voordeur tot voordeur aan de hand van een erkende site zoals via www.anwb.nl.

Ik heb een klacht, wat nu?

Jammer als de therapie niet gaat zoals verwacht. Bespreek dit vooral eerst met mij, we komen er samen vast wel uit. Onderaan deze pagina kun je de klachtenregeling vinden.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Bij langdurige vermoeidheid of andere lichamelijke klachten kan het wel handig zijn om vooraf, of na overleg met mij, met je huisarts te overleggen. 

Is er een wachtlijst? Nee, er is nu geen wachtlijst. Zo nodig verwijs ik naar een collega.

Wordt counselling vergoed door mijn zorgverzekering?

Counselling wordt bij de meeste zorgverzekeraars deels vergoed via de aanvullende verzekering. Vraag bij je verzekeraar na wat jouw vergoeding is. Kijk ook op:  https://www.abvc.nl/vergoedingenlijst/ Verder zijn er werkgevers die bereid zijn een (deel) van de kosten te vergoeden. Vraag naar de mogelijkheden. 

Zijn online consulten mogelijk?   Ja, dit is mogelijk als er een eerste fysieke kennismaking is geweest. Zijn er algemene voorwaarden van toepassing?       

Ook ik werk met algemene voorwaarden. Deze vind je terug op je behandelovereenkomst en verderop deze pagina, onder de privacyverklaring.

Hoe gaan jullie om met de privacy?                                    

De privacyverklaring kan je verderop deze pagina vinden. Ga ervan uit dat alles wat je verteld binnen de praktijkkamer blijft. Is het nodig te overleggen met je huisarts of anderen (Bijvoorbeeld gezinsleden), dan bespreken we dit eerst samen. 


Klachtenregeling:

Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over mijn werkwijze of benadering naar jouw als cliënt, dan is de procedure als volgt: 
- Bespreek de onvrede met mij en geef hierbij aan wat je van mij verwacht.
- Kom je er met mij als jouw therapeut niet uit of is een gesprek met mij voor jou niet mogelijk of wenselijk, dan kan je vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. 

 

- Dit is de link naar de beroepsvereniging voor het indienen van een klacht en de inzet van de klachtenfunctionaris:   https://abvc.nl/klachtenfunctionaris/

- Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor jouw bevredigende uitkomst, dan kan de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg:   https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg

Werkt de genoemde link niet, kopieer deze dan in de adresbalk van uw browser. 

Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.


Privacyverklaring:

Lichter Hart Counselling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.
Deze is via de volgende link in te zien:   Privacyverklaring%20lichter%20hart%20counselling.pdf

Algemene voorwaarden:

Bij Lichter Hart Counselling wordt gewerkt met de algemene voorwaarden zoals opgesteld door beroepsvereniging ABvC. Deze zijn via de volgende link in te zien:   algemene-voorwaarden-voor-particulieren%20-%20Lichter%20Hart%20Counselling.pdf

Meldcode Ik ben verplicht me te houden aan de meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Voor meer informatie zie de link naar de website van de overheid, of naar de website van veilig thuis.

Overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Veilig thuis: https://veiligthuis.nl/